1. GZ_NP_2017 - 8: Разработка методик исследования структуры и свойств материалов и наноматериалов: 2024 г. этап 8

    Грунский, О. С., Абдулин, Н. Г., Абрамович, А. А., Аксарин, К. М., Алексеева, Е. В., Андроненков, А. Н., Анищенко, Д. В., Бритвин, С. Н., Брюханова, В. В., Бубнова, О. Г., Ваньчков, А. С., Васильев, А. А., Везо, О. С., Вовк, М. А., Водолажский, В. А., Волина, О. В., Воскресенская, Е. Ю., Гордейчук, Д. И., Градов, А. Е., Григорьев, Е. А., Григорьян, В. Н., Данилов, Д. В., Демакова, М. Я., Дерябина, А. Н., Елисеева, С. Н., Жоголь, С. Н., Жуков, Н. Н., Зубач, Н. В., Иванов, А. Ю., Иванов, А. Э., Калганов, В. Д., Касаткин, И. А., Кинжалова, Е. И., Кириченко, С. О., Колоколова, Н. Д., Колоницкий, П. Д., Королёв, А. В., Кржижановская, М. Г., Крюкова, М. А., Крючкова, Л. Ю., Кульков, А. М., Курочкин, М. А., Лезова, И. Е., Лихолетова, М. В., Лосев, А. Е., Лошаченко, А. С., Мазур, А. С., Маммери, У. А., Манучаров, Ю. С., Маслова, Н. А., Мелёхина, Г. Г., Михайлов, А. С., Назаров, Д. В., Наумышева, Е. Б., Нефедов, Д. Ю., Никитина, А. В., Павленко, Е. В., Платонова, Н. В., Полежаева, Н. Т., Порческу, А. В., Прохоров, Д. А., Раскин, Т. К., Романычев, А. И., Савельев, В. Н., Сергеев, А. В., Серебренников, Р. В., Серебряков, Е. Б., Сизов, В. В., Синицын, В. Н., Скворцов, С. В., Смирнов, С. Н., Соболев, В. С., Спиридонова, Д. В., Стаканова, Ю. Ю., Сухаржевская, Е. С., Тверских, Л. А., Токарев, И. В., Тонкова, М. Н., Фролова, Д. А., Фукс, Д. Г., Хакулова, А. А., Чертищева, С. А., Шаров, Т. В., Шаяхмедов, Ш. С., Шевченко, Е. В., Шмалько, А. В., Золотарев, А. А., Толстой, П. М. & Корняков, И. В.

    1/01/2431/12/24

    Проект: исполнение гранта/договораисполнение этапа гранта/договора

Назад 1 2 Далее

ID: 226126