1. GZ_NP_2017 - 8: Еlaboration of research techniques in the field of nanotechnology, composite nanomaterials and study of material properties

    Грунский, О. С., Абдулин, Н. Г., Абрамович, А. А., Аксарин, К. М., Алексеева, Е. В., Андроненков, А. Н., Анищенко, Д. В., Бритвин, С. Н., Брюханова, В. В., Бубнова, О. Г., Ваньчков, А. С., Васильев, А. А., Везо, О. С., Вовк, М. А., Водолажский, В. А., Волина, О. В., Воскресенская, Е. Ю., Гордейчук, Д. И., Градов, А. Е., Григорьев, Е. А., Григорьян, В. Н., Данилов, Д. В., Демакова, М. Я., Дерябина, А. Н., Елисеева, С. Н., Жоголь, С. Н., Жуков, Н. Н., Зубач, Н. В., Иванов, А. Ю., Иванов, А. Э., Калганов, В. Д., Касаткин, И. А., Кинжалова, Е. И., Кириченко, С. О., Колоколова, Н. Д., Колоницкий, П. Д., Королёв, А. В., Кржижановская, М. Г., Крюкова, М. А., Крючкова, Л. Ю., Кульков, А. М., Курочкин, М. А., Лезова, И. Е., Лихолетова, М. В., Лосев, А. Е., Лошаченко, А. С., Мазур, А. С., Маммери, У. А., Манучаров, Ю. С., Маслова, Н. А., Мелёхина, Г. Г., Михайлов, А. С., Назаров, Д. В., Наумышева, Е. Б., Нефедов, Д. Ю., Никитина, А. В., Павленко, Е. В., Платонова, Н. В., Полежаева, Н. Т., Порческу, А. В., Прохоров, Д. А., Раскин, Т. К., Романычев, А. И., Савельев, В. Н., Сергеев, А. В., Серебренников, Р. В., Серебряков, Е. Б., Сизов, В. В., Синицын, В. Н., Скворцов, С. В., Смирнов, С. Н., Соболев, В. С., Спиридонова, Д. В., Стаканова, Ю. Ю., Сухаржевская, Е. С., Тверских, Л. А., Токарев, И. В., Тонкова, М. Н., Фролова, Д. А., Фукс, Д. Г., Хакулова, А. А., Чертищева, С. А., Шаров, Т. В., Шаяхмедов, Ш. С., Шевченко, Е. В. & Шмалько, А. В.

    1/01/2431/12/24

    Project: Grant fulfilmentGrant stage fulfilment

Previous 1 2 3 Next

ID: 200334