1. 2020
 2. Thermal behavior of uranyl selenite minerals derriksite and demesmaekerite

  Gurzhiy, V. V., Izatulina, A. R., Krzhizhanovskaya, M. G., Murashko, M. N., Spiridonova, DY. V., Shilovskikh, V. V. & Krivovichev, S. V., 15 Dec 2020, In: Journal of Geosciences (Czech Republic). 65, 4, p. 249-259 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 3. Uranyl nitrates: By-products of the synthetic experiments or key indicators of the reaction progress?

  Gurzhiy, V. V., Tyumentseva, O. S. & Kornyakov, I. V., 10 Dec 2020, In: Crystals. 10, 12, p. 1-15 15 p., 1122.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 4. Structure, magnetic and thermodynamic properties of heterometallic ludwigites: Cu2GaBO5 and Cu2AlBO5Cu2GaBO5 and Cu2AlBO5

  Eremina, R. M., Gavrilova, T. P., Moshkina, E. M., Gilmutdinov, I. F., Batulin, R. G., Gurzhiy, V. V., Grinenko, V. & Inosov, D. S., 1 Dec 2020, In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 515, 8 p., 167262.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 5. Aminomethylation of Symmetric Dialkylthioureas with Formaldehyde and Amino Acids

  Mammeri, O. A., Hamoud, F., Sobina, A. A., Ramsh, S. M., Fundamensky, V. S., Gurzhiy, V. V. & Khrabrova, E. S., 20 Nov 2020, In: Russian Journal of General Chemistry. 90, 11, p. 2043-2047 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 6. Targeted Synthesis of NIR Luminescent Rhenium Diimine cis,trans‐[Re(NN)(CO)2(L)2]n+ Complexes Containing N‐Donor Axial Ligands: Photophysical, Electrochemical, and Theoretical Studies

  Shakirova, J. R., Nayeri, S., Jamali, S., Porsev, V. V., Gurzhiy, V. V., Levin, O. V., Koshevoy, I. O. & Tunik, S. P., Nov 2020, In: ChemPlusChem. 85, 11, p. 2518-2527 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 7. Unusual Reactivity and Photophysical Properties of Platinum(II) Pincer Complexes Containing 6,6'‐Diphenyl‐2,2'‐bipyridine Ligands

  Kozina, D. O., Shakirova, J. R., Galenko, E. E., Porsev, V. V., Gurzhiy, V. V., Khlebnikov, A. F. & Tunik, S. P., 21 Oct 2020, (E-pub ahead of print) In: European Journal of Inorganic Chemistry.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 8. Mineralogical crystallography

  Gurzhiy, V. V., 3 Sep 2020, In: Crystals. 10, 9, p. 1-3 3 p., 805.

  Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

 9. Biological Activity of Protic Ionic Liquids Based on Tris(2-hydroxyethyl)ammonium Salts and the Crystal Structure of Tris(2-hydroxyethyl)ammonium Malate

  Kondratenko, Y. A., Gurzhii, V. V., Panova, G. G., Anikina, L. M., Udalova, O. R., Krutikov, V. I., Ugolkov, V. L. & Kochina, T. A., 1 Sep 2020, In: Russian Journal of Inorganic Chemistry. 65, 9, p. 1407-1415 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 10. Interaction of l-valinates of biogenic metals with 2-hydroxyethylamines

  Kiprova, N. S., Kondratenko, Y. A., Ugolkov, V. L., Gurzhiy, V. V. & Kochina, T. A., 1 Sep 2020, In: Russian Chemical Bulletin. 69, 9, p. 1789-1798 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...27 Next

ID: 210439