1. 2023
 2. Organische Bildungen im Mineralreich: Pigotit aus Cornwall (GB)

  Weiss, S., Desor, J., Chukanov, N. V. & Gurzhiy, V. V., 10 Jan 2023, In: Lapis. 1, p. 44-49

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 3. 2022
 4. Mineralogical Crystallography Volume II

  Gurzhiy, V. V., 13 Nov 2022, In: Crystals. 12, 11, 1631.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 5. Synthesis of Phosphoramidates Based on Aminopyridines

  Krylov, A. S., Piterskaya, Y. L., Gurzhiy, V. V., Voronina, D. Y. & Dogadina, A. V., 10 Nov 2022, In: Russian Journal of General Chemistry. 92, 10, p. 1912–1918

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 6. One of Nature’s Puzzles Is Assembled: Analog of the Earth’s Most Complex Mineral, Ewingite, Synthesized in a Laboratory

  Tyumentseva, O. S., Kornyakov, I. V., Kasatkin, A. V., Plášil, J., Krzhizhanovskaya, M. G., Krivovichev, S. V., Burns, P. C. & Gurzhiy, V. V., 25 Sep 2022, In: Materials. 15, 19, 6643.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 7. Synthesis of sulfolanopyranochromenones by the reaction of 2-benzylidene-3-methyl-4-nitro-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxides with 4-hydroxycoumarin

  Efremova, I. E., Savelev, I. I., Baichurin, R. I. & Gurzhiy, V. V., 20 Sep 2022, In: Chemistry of Heterocyclic Compounds. 58, 8/9, p. 449–453

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 8. The Tail Wags the Dog: The Far Periphery of the Coordination Environment Manipulates the Photophysical Properties of Heteroleptic Cu(I) Complexes

  Paderina, A., Melnikov, A., Slavova, S., Sizov, V., Gurzhiy, V., Petrovskii, S., Luginin, M., Levin, O., Koshevoy, I. & Grachova, E., 30 Mar 2022, In: Molecules. 27, 7, 17 p., 2250.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 9. Oxalate formation by Aspergillus niger on minerals of manganese ores

  Frank-Kamenetskaya, O., Zelenskaya, M., Izatulina, A., Gurzhiy, V., Rusakov, A. & Vlasov, D., 3 Jan 2022, In: American Mineralogist. 107, 1, p. 100-109 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 10. 2+1 Rhenium Tricarbonyl Complexes with N,N′-Bidentate Ligands and Ethyl Isocyanoacetate: Synthesis, Structure, and Properties

  Tyupina, M. Y., Miroslavov, A. E., Sidorenko, G. V., Gurzhiy, V. V. & Sakhonenkova, A. P., Jan 2022, In: Russian Journal of General Chemistry. 92, 1, p. 69-78 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...27 Next

ID: 210439