W. WYSOCZAŃSKI. JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA W PORÓWNANIACH ZLEKSYKALIZOWANYCH. NA MATERIALE WYBRANYCH JĘZYKÓW

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Язык оригиналарусский
Страницы (с-по)126-131
ЖурналВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Номер выпуска4
СостояниеОпубликовано - 2008

Цитировать