The MPD detector at the NICA heavy-ion collider at JINR

Kh. U. Abraamyan, S. V. Afanasiev, V. S. Alfeev, N. Anfimov, D. Arkhipkin, P. Zh. Aslanyan, V. A. Babkin, S. N. Bazylev, D. Blaschke, D. A. Bliznyuk, D. N. Bogoslovsky, I. V. Boguslavski, E. E. Boos, V. V. Borisov, V. N. Borshchov, A. V. Butenko, V. V. Chalyshev, S. P. Chernenko, V. F. Chepurnov, Vi. F. ChepurnovG. A. Cheremukhina, I. E. Chirikov-Zorin, D. E. Donetz, K. Davkov, V. Davkov, O. A. Denisovskaia, D. K. Dryablov, D. Drnojan, V. B. Dunin, L. G. Efimov, E. Egorov, D. D. Emelyanov, O. V. Fateev, Yu. I. Fedotov, G. Feofilov, A. V. Friesen, O. P. Gavrischuk, I. Geshkov, V. M. Golovatyuk, M. B. Golubeva, I. N. Goncharov, N. V. Gorbunov, Yu. A. Gornushkin, B. V. Grinyov, F. F. Guber, A. V. Guskov, S. Igolkin, A. Yu. Isupov, A. P. Ivashkin, V. N. Jejer, M. G. Kadykov, T. L. Karavicheva, A. O. Kechechyan, V. D. Kekelidze, G. D. Kekelidze, H. G. Khodzhibagiyan, Yu. T. Kiryushin, V. I. Kolesnikov, V. L. Korotkikh, A. D. Kovalenko, N. Krahotin, L. V. Kravchuck, Z. V. Krumshtein, A. B. Kurepin, N. A. Kuz'min, V. Lazarev, R. Lednitsky, O. M. Listratenko, A. G. Litvinenko, E. I. Litvinenko, S. P. Lobastov, I. P. Lokhtin, V. M. Lysan, J. Lukstins, V. M. Lucenko, D. T. Madigozhin, A. I. Maevskaya, A. I. Malakhov, L. V. Malinina, V. A. Matveev, M. M. Merkin, I. N. Meshkov, V. V. Mialkovski, I. I. Migulina, K. R. Mikhailov, N. A. Molokanova, S. A. Movchan, Yu. A. Murin, G. J. Musulmanbekov, V. A. Nikitin, A. G. Olshevski, V. F. Peresedov, D. V. Peshekhonov, V. D. Peshekhonov, S. V. Petrushanko, I. A. Polenkevich, P. A. Polozov, Yu. K. Potrebenikov, M. S. Prokudin, V. S. Pronskikh, M. A. Protsenko, A. M. Raportirenko, S. V. Razin, A. I. Reshetin, O. V. Rogachevsky, A. B. Sadovsky, Z. Sadygov, L. I. Sarycheva, A. A. Savenkov, S. V. Sergeev, B. G. Shchinov, A. V. Shabunov, G. B. Sharkov, N. M. Shumeiko, A. O. Sidorin, A. N. Sissakian, I. V. Slepnev, V. M. Slepnev, A. M. Snigirev, T. M. Solovjeva, A. S. Sorin, I. Stamenov, A. V. Stavinskiy, V. L. Stolin, S. Ya. Sychkov, O. V. Teryaev, V. V. Tichomirov, S. S. Tolstoukhov, V. D. Toneev, G. V. Trubnikov, I. A. Tyapkin, I. T. Tymchuk, N. M. Vladimirova, S. V. Volgin, A. G. Voronin, V. I. Voskoboinik, A. S. Yukaev, V. I. Yurevich, Yu. V. Zanevsky, F. Zazulia, A. I. Zinchenko, V. Zherebchevskiy, P. N. Zhmurin, V. N. Zrjuev, R. Ya. Zulkarneev, Yu. R. Zulkarneeva

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

72 Цитирования (Scopus)
Язык оригиналаанглийский
Название основной публикацииThe MPD detector at the NICA heavy-ion collider at JINR
Число страниц4
DOI
СостояниеОпубликовано - 2011

Цитировать