OBCY CZY INNY W JĘZYKU I W LITERATURZE CZESKIEJ. Redakcja naukowa Mieczysław Balowski. Bohemica Posnaniensia, fasc. 22. Redaktor serii Mieczysław Balowski. Poznań: Instytut filologii słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo „Pro“, 2018, 438 s.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхрецензиярецензирование

Язык оригиналарусский
Страницы (с-по)61-67
Число страниц7
ЖурналLingua Viva
Номер выпуска32
СостояниеОпубликовано - мая 2021

Предметные области Scopus

  • Гуманитарные науки и искусство (все)

Цитировать