Modern Russian media text: algoritm of the text creation and speech image //40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012

Н.С. Цветова, К.В. Прохорова

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборникенаучная

Язык оригиналане определен
Название основной публикации40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012
СостояниеОпубликовано - 2012
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать

Цветова, Н. С., & Прохорова, К. В. (2012). Modern Russian media text: algoritm of the text creation and speech image //40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012. В 40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012