Księgozbiory Katarzyny, Anny Katarzyny i Franciszki Urszuli Radziwiłłowych oraz Konstancji Sapieżyny w Białej i w Nieświeżu

Stanis aw Siess-Krzyszkowski, Olga Gusiewa

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

Язык оригиналапольский
Название основной публикацииLibri Separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy
ИздательCollegium Columbinum
Страницы6
СостояниеОпубликовано - 2010
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать