Konfrontatywny opis słownictwa dla potrzeb glottodydaktyki

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

Язык оригиналапольский
Название основной публикацииGlottodydaktyka polonistyczna w obliczu zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych
ИздательWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Страницы19-25
ISBN (печатное издание)978-83-7784-290-4
СостояниеОпубликовано - 2013
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать