Ἀπο την αλληλογραφία του μοναχού Ματθαίου, βιβλιοφύλακα της Ι. Μ. Αγ. Παντελεήμονος του Αγίου Όρους

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

Язык оригиналане определен
Название основной публикацииΆγιον Όρος και λογιοσύνη. Πρακτικά συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 22-24 Νοεμβρίου 2013.
Страницы373-386
СостояниеОпубликовано - 2014
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать