הוראת עברית ניסויית על פי גישת ''הוראה הפוכה'' (במחלקה לתרבות ישראל של האוניברסיטה הממלכתית בסנקט-פטרבורג)

Переведенное название: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ИВРИТА В РАМКАХ МОДЕЛИ "ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ" НА КАФЕДРЕ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПБГУ

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Переведенное название ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ИВРИТА В РАМКАХ МОДЕЛИ "ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ" НА КАФЕДРЕ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПБГУ
Язык оригиналаиврит
ЖурналЕврейская речь
СостояниеОпубликовано - 2016

Цитировать