מנגנון בניית הטקסט ועקרונות מטאפוריים במבנה המשנה: ניתוח פורמליסטי של מסכת קידושין

Переведенное название: Механизм построения текста и метафорические принципы структуры Мишны: формалистский анализ трактата "Киддушин"

Олег Гершович, Аркадий Ковельман

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборникерецензирование

Переведенное названиеМеханизм построения текста и метафорические принципы структуры Мишны: формалистский анализ трактата "Киддушин"
Язык оригиналаиврит
Название основной публикацииמעשה סיפור
Подзаголовок основной публикацииמחקרים בספרות יהודית
Место публикацииRamat-Gan
ИздательBar-Ilan University Press
Страницы11-42
Число страниц32
Том2
СостояниеОпубликовано - 2009

Цитировать