Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και η Ρωσική πολιτική στην Ανατολή (1878-1914)

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

Язык оригиналагреческий
Название основной публикацииIdentities in the Greek world (from 1204 to present day). 4th European Congress of Modern Greek Studies. Granada, 9-12 September 2010. Proceedings
ИздательEuropean Society of Modern Greek Studies
Страницы727 c.: 647-663
ISBN (печатное издание)978-960-99699-5-6, 978-960-99699-0-1
СостояниеОпубликовано - 2011
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать