Ρέα Γαλανάκι και Ορχάν Παμούκ - η αντανάκλαση της Δύσης και Ανατολής

Фатима Абисаловна Елоева

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

Язык оригиналане определен
Название основной публикацииFestschrift in honour of Kostas Dimadis
ИздательNational and Kapodistrian University of Athens
СостояниеОпубликовано - 2013
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать