Μία σελίδα των σχέσεων ανάμεσα στην Πετρούπολη και την Κωνσταντινούπολη. Ο ρώσος πράκτορας Γ. Π. Βεγλερής

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

Язык оригиналагреческий
Название основной публикацииΡωσία και Μεσόγειος. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαίου 2005)
ИздательΕΚΠΑ, Ηρόδοτος
Страницы255-274
ISBN (печатное издание)978-960-466-099-5, 978-960-485-022-8
СостояниеОпубликовано - 2011
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать