Η ελλινηκή λογοτεχνία στις διαλέκτους

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

Аннотация

Статья посвящена формированию литературы на греческих диалектах на материале румейского языка и цаконского диалекта
Язык оригиналагреческий
Название основной публикацииΤαυτότητες στον ελλινηκό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα). Δ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελλινηκών Σπουδών. Γρανάδα, 9–12 Σεπτεμβρίου 2010. Πρακτικά.
ИздательΕ.Ε.Ν.Σ
Страницы223-232
ISBN (печатное издание)978-960-99699-5-6
СостояниеОпубликовано - 2011
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать