Η ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

Аннотация

В статье указываются основные модели формирования языка новогреческой на диалектах. В качестве иллюстрации рассматривается литература приазовских греков и цаконская литературы
Язык оригиналановогреческий
Название основной публикацииΕυρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (European Society of Modern Greek Studies)
Страницы6 с.
СостояниеОпубликовано - 2010
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать