Η δήμευση των μετοχίων των Ανατολικών Μοναστηρίων και Εκκλησιών στη Μολδαβία και Βλαχία στα 1860 και ο ρόλος της Ρωσίας

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

Язык оригиналагреческий
Название основной публикацииΗ εξακτίνωση του Αγίου Ορους στον Ορθόδοξο κόσμο: τα μετόχια. Θ΄διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Θεσσαλονίκη 21-23 Νοεμβρίου 2014. Πρακτικά.
Страницы229-243
СостояниеОпубликовано - 2015
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать