• 24 всего цитирований публикаций, внесённых в Pure
  • 1 h-индекс по публикациям в Pure
20172018
Если Вы внесли какие-либо изменения в Pure, они скоро будут показаны здесь.

Сотрудничество Подробную информацию о сотрудничестве по странам можно получить нажатием на точки.

Результаты исследований 2017 2018

  • 24 всего цитирований публикаций, внесённых в Pure
  • 1 h-индекс по публикациям в Pure
  • 2 тезисы
  • 1 материалы
  • 1 Обзорная статья

Movement of the Earth’s satellite after using non-holonomic constraint of the third order

Юшков, М. П., Додонов, В. В. & Солтаханов, Ш. Х., 31 янв 2018, стр. 29-30. 2 стр.

Результат исследований: Материалы конференцийтезисынаучнаярецензирование

The motion of an Earth satellite after imposition of a non-holonomic of the third-order constraint

Yushkov, M. P., Додонов, В. В. & Soltakhanov, S. K., 2018.

Результат исследований: Материалы конференцийтезисынаучнаярецензирование

The motion of an Earth satellite after imposition of a non-holonomic third-order constraint

Yushkov, M. P., Додонов, В. В. & Soltakhanov, S. K., 2018, стр. 030006-1 - 030006-6. 6 стр.

Результат исследований: Материалы конференцийматериалынаучнаярецензирование

24 Цитирования (Scopus)

Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

Antipin, I. S., Kazymova, M. A., Kuznetsov, M. A., Vasilyev, A. V., Ishchenko, M. A., Kiryushkin, A. A., Kuznetsova, L. M., Makarenko, S. V., Ostrovskii, V. A., Petrov, M. L., Solod, O. V., Trishin, Y. G., Yakovlev, I. P., Nenaidenko, V. G., Beloglazkina, E. K., Beletskaya, I. P., Ustynyuk, Y. A., Solov’ev, P. A., Ivanov, I. V., Malina, E. V. и 38 др., Sivova, N. V., Negrebetskii, V. V., Baukov, Y. I., Pozharskaya, N. A., Traven’, V. F., Shchekotikhin, A. E., Varlamov, A. V., Borisova, T. N., Lesina, Y. A., Krasnokutskaya, E. A., Rogozhnikov, S. I., Shurov, S. N., Kustova, T. P., Klyuev, M. V., Khelevina, O. G., Stuzhin, P. A., Fedorov, A. Y., Gushchin, A. V., Dodonov, V. A., Kolobov, A. V., Plakhtinskii, V. V., Orlov, V. Y., Kriven’ko, A. P., Fedotova, O. V., Pchelintseva, N. V., Charushin, V. N., Chupakhin, O. N., Klimochkin, Y. N., Klimochkina, A. Y., Kuryatnikov, V. N., Malinovskaya, Y. A., Levina, A. S., Zhuravlev, O. E., Voronchikhina, L. I., Fisyuk, A. S., Aksenov, A. V., Aksenov, N. A. & Aksenova, I. V., 1 сен 2017, В : Russian Journal of Organic Chemistry. 53, 9

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статьянаучнаярецензирование