• 0 всего цитирований публикаций, внесённых в Pure
  • 0 h-индекс по публикациям в Pure
19982020
Если Вы внесли какие-либо изменения в Pure, они скоро будут показаны здесь.

Личный профиль

Образование/академическая квалификация

исторические науки, доктор наук

15 окт 2010 → …

«Отпечаток» Узнайте самые подробные результаты анализа активности Арсен Карапети Шагинян. Указанные в этом разделе метке относятся к действиям этого человека. Вместе они формируют уникальную картину его активности.

  • 2 похожих профилей - всего
Armenian Социальные науки
sharia Социальные науки
Azerbaijan Социальные науки
federation Социальные науки
colonization Социальные науки
domination Социальные науки
Iran Социальные науки
Muslim Социальные науки

Сотрудничество Подробную информацию о сотрудничестве по странам можно получить нажатием на точки.

Проекты 2020 2020

  • 1 Всего активных проектов

Результаты исследований 1998 2019

The Number of the ’Ahl aḏ-Ḏimma in the Vilayet of Armīnīya of the Arab Caliphate

Shahinyan, A. K., янв 2019, В : Iran and the Caucasus. 23, 2, стр. 167-176 10 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

sharia
Law
Sharia

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ЮЖНОГО КАВКАЗА (ЗАКАВКАЗЬЯ)

Шагинян, А. К., 2019, В : Историческая география. 4, стр. 351-367

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Դարձյալ արաբական Արմինիյայի վարչատարածքային բաժանման մասին

Переведенное название: Once again about administrative and territorial division of the Arab ArmīnīyaШагинян, А. К., 2019, ԼԵՎՈՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿ. Նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված հայագիտական միջազգային գիտաժողովի (28-30 հունիսի 2018 թ.). Ереван: National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, стр. 145-153

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ԱՐԱԲՆԵՐԻ ՆՎԱՃԱԾ ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՅՔԻ ԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ

Переведенное название: The Fate of the Church Authority in the Lands of Byzantine Armenia Occupied by the ArabsШагинян, А. К., авг 2019, В : ”Etchmiadzin” Official Monthly Review of Holy Etchmiadzin. Year 76, Issue 8, August, 2019, стр. 42-65

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Открытый доступ

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄՆ ԻՐԱՆԻ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՄԱՐԶՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ Բյուզանդիայի հետ հակամարտության ավարտական փուլում (Զ դարավերջ – Է դարասկիզբ)

Переведенное название: CREATING OF THE HEREDITARY PRINCIPALITIES IN THE CHRISTIAN MARZPANATES OF IRAN At the last period of its conflict with Byzantium (late 6th – early 7th century)Шагинян, А. К., 2019, В : Vem Pan-Armenian Journal. Year 11 (17), Issue 1 (65), January-March, 2019, стр. 30-50

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Виды деятельности 2011 2019

Is it really that Arran was designated by the Arabic-Islamic Early Medieval authors by a toponym “Āḏarbayǧān аl-‘ulyā” (Upper Azerbaijan)?

Арсен Карапети Шагинян (Докладчик)
20 июн 201922 июн 2019

Деятельность: выступлениевыступление с приглашенным докладом/лекцией

Политические и географические границы Южного Кавказа (Закавказья)

Арсен Карапети Шагинян (Докладчик)
31 окт 2019

Деятельность: выступлениевыступление с устной презентацией

Once again about administrative and territorial division of the Arab Armīnīya

Арсен Карапети Шагинян (Докладчик)
28 июн 201830 июн 2018

Деятельность: выступлениевыступление с приглашенным докладом/лекцией

О подготовке заключения по докторской диссертации (Мехамадиев Е.А.) (Событие)

Арсен Карапети Шагинян (Член)
11 мая 201813 июн 2018

Деятельность: Типы членстваЧлен комиссии по экспертизе диссертации

О повторной подготовке заключения по докторской диссертации (Мехамадиев Е.А.) (Событие)

Арсен Карапети Шагинян (Член)
4 дек 20181 фев 2019

Деятельность: Типы членстваЧлен комиссии по экспертизе диссертации