Фильтр
статья в сборнике материалов конференции

Поиск результатов

 • 2011

  Merging quantum optics and quantum many-body atomic systems

  Mekhov, I. B., 2011, 2011 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and 12th European Quantum Electronics Conference, CLEO EUROPE/EQEC 2011. 5942918. (Optics InfoBase Conference Papers).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Optical and microradian X-ray diffraction from opal-like films: Transition from 2D to 3D regimes

  Sinev, I. S., Samusev, A. K., Samusev, K. B., Grigoryeva, N. A., Mistonov, A. A., Byelov, D., Petoukhov, A. V. & Grigoriev, S. V., 1 дек 2011, 2011 Int. Quantum Electr. Conf., IQEC 2011 Conf Lasers Electro-Optics, CLEO Pacific Rim 2011 Incorporating Australasian Conf. on Optics, Lasers Spectrosc. Australian Conf. Optical Fibre Technol.- Conf. стр. 2122-2124 3 стр. 6194064

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Spin relaxation in GaAs doped with magnetic (Mn) atoms

  Akimov, I. A., Astakhov, G. V., Dzhioev, R. I., Kavokin, K. V., Korenev, V. I., Kusrayev, Y. G., Yakovlev, D. R., Bayer, M. & Molenkamp, L. W., 1 янв 2011, Trends in Magnetism. Trans Tech Publications Ltd, стр. 47-54 8 стр. (Solid State Phenomena; том 168-169).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Terahertz radiation induced edge currents in graphene

  Drexler, C., Karch, J., Olbrich, P., Fehrenbacher, M., Glazov, M. M., Tarasenko, S. A., Weiss, D., Eroms, J., Yakimova, R., Lara-Avila, S., Kubatkin, S., Ivchenko, E. L., Ostler, M., Fromm, F., Seyller, T. & Ganichev, S. D., 1 дек 2011, IRMMW-THz 2011 - 36th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. 6105064

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • The MPD detector at the NICA heavy-ion collider at JINR

  Abraamyan, K. U., Afanasiev, S. V., Alfeev, V. S., Anfimov, N., Arkhipkin, D., Aslanyan, P. Z., Babkin, V. A., Bazylev, S. N., Blaschke, D., Bliznyuk, D. A., Bogoslovsky, D. N., Boguslavski, I. V., Boos, E. E., Borisov, V. V., Borshchov, V. N., Butenko, A. V., Chalyshev, V. V., Chernenko, S. P., Chepurnov, V. F., Chepurnov, V. F. и 126 др., Cheremukhina, G. A., Chirikov-Zorin, I. E., Donetz, D. E., Davkov, K., Davkov, V., Denisovskaia, O. A., Dryablov, D. K., Drnojan, D., Dunin, V. B., Efimov, L. G., Egorov, E., Emelyanov, D. D., Fateev, O. V., Fedotov, Y. I., Feofilov, G., Friesen, A. V., Gavrischuk, O. P., Geshkov, I., Golovatyuk, V. M., Golubeva, M. B., Goncharov, I. N., Gorbunov, N. V., Gornushkin, Y. A., Grinyov, B. V., Guber, F. F., Guskov, A. V., Igolkin, S., Isupov, A. Y., Ivashkin, A. P., Jejer, V. N., Kadykov, M. G., Karavicheva, T. L., Kechechyan, A. O., Kekelidze, V. D., Kekelidze, G. D., Khodzhibagiyan, H. G., Kiryushin, Y. T., Kolesnikov, V. I., Korotkikh, V. L., Kovalenko, A. D., Krahotin, N., Kravchuck, L. V., Krumshtein, Z. V., Kurepin, A. B., Kuz'min, N. A., Lazarev, V., Lednitsky, R., Listratenko, O. M., Litvinenko, A. G., Litvinenko, E. I., Lobastov, S. P., Lokhtin, I. P., Lysan, V. M., Lukstins, J., Lucenko, V. M., Madigozhin, D. T., Maevskaya, A. I., Malakhov, A. I., Malinina, L. V., Matveev, V. A., Merkin, M. M., Meshkov, I. N., Mialkovski, V. V., Migulina, I. I., Mikhailov, K. R., Molokanova, N. A., Movchan, S. A., Murin, Y. A., Musulmanbekov, G. J., Nikitin, V. A., Olshevski, A. G., Peresedov, V. F., Peshekhonov, D. V., Peshekhonov, V. D., Petrushanko, S. V., Polenkevich, I. A., Polozov, P. A., Potrebenikov, Y. K., Prokudin, M. S., Pronskikh, V. S., Protsenko, M. A., Raportirenko, A. M., Razin, S. V., Reshetin, A. I., Rogachevsky, O. V., Sadovsky, A. B., Sadygov, Z., Sarycheva, L. I., Savenkov, A. A., Sergeev, S. V., Shchinov, B. G., Shabunov, A. V., Sharkov, G. B., Shumeiko, N. M., Sidorin, A. O., Sissakian, A. N., Slepnev, I. V., Slepnev, V. M., Snigirev, A. M., Solovjeva, T. M., Sorin, A. S., Stamenov, I., Stavinskiy, A. V., Stolin, V. L., Sychkov, S. Y., Teryaev, O. V., Tichomirov, V. V., Tolstoukhov, S. S., Toneev, V. D., Trubnikov, G. V., Tyapkin, I. A., Tymchuk, I. T., Vladimirova, N. M., Volgin, S. V., Voronin, A. G., Voskoboinik, V. I., Yukaev, A. S., Yurevich, V. I., Zanevsky, Y. V., Zazulia, F., Zinchenko, A. I., Zherebchevskiy, V., Zhmurin, P. N., Zrjuev, V. N., Zulkarneev, R. Y. & Zulkarneeva, Y. R., 2011, The MPD detector at the NICA heavy-ion collider at JINR. 4 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

  72 Цитирования (Scopus)
 • The Poincare wavelet transform: Implementation and interpretation

  Gorodnitskiy, E. A. & Perel, M. V., 28 дек 2011, Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2011, DD 2011. стр. 72-77 6 стр. 6094368. (Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2011, DD 2011).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  10 Цитирования (Scopus)
 • Time-resolved photoelectron diffraction on laser-aligned molecules

  Anielski, D., Boll, R., Adolph, M., Aquila, A., Bostedt, C., Bozek, J., Chapman, H., Christensen, L., Coffee, R., Coppola, N., De, S., Dziarzhytski, S., Düsterer, S., Epp, S., Erk, B., Filsinger, F., Foucar, L., Golovin, A., Gorkhover, T., Gumprecht, L. и 23 др., Holmegaard, L., Johnsson, P., Krasniqi, F., Kühne, K. U., Küpper, J., Maurer, J., Moshammer, R., Mullins, T., Redlin, H., Rouzee, A., Rudek, B., Schmidt, C., Schnorr, K., Schorb, S., Schulz, J., Stapelfeldt, H., Stern, S., Thogersen, J., Treusch, R., Trippel, S., Ullrich, J., Vrakking, M. & Rolles, D., 1 дек 2011, High Intensity Lasers and High Field Phenomena, HILAS 2011. (Optics InfoBase Conference Papers).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • АУТСОРСИНГ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ КАК УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

  Немнюгин, С. А., Пузырев, Д. А. & Петров, А. Ю., 2011, НАУЧНЫЙ СЕРВИС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ЭКЗАФЛОПСНОЕ БУДУЩЕЕ Труды Международной суперкомпьютерной конференции . Москва: Издательство Московского университета, стр. 439-441 3 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • 2012

  A method for computing waveguide scattering matrices in the presence of point spectrum

  Plamenevskii, B. & Sarafanov, O., 1 дек 2012, ECCOMAS 2012 - European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, e-Book Full Papers. стр. 588-596 9 стр. (ECCOMAS 2012 - European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, e-Book Full Papers).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  1 Цитирования (Scopus)
 • Asymptotics of electron flow spin-polarization in quantum waveguides of variable cross-section in presence of magnetic field

  Baskin, L., Neittaanmäki, P. & Sarafanov, O., 1 дек 2012, ECCOMAS 2012 - European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, e-Book Full Papers. стр. 253-262 10 стр. (ECCOMAS 2012 - European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, e-Book Full Papers).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  1 Цитирования (Scopus)
 • Below-threshold high-harmonic spectroscopy with aligned hydrogen molecular ions

  Jeng, F. Y., Telnov, D. A. & Chu, S. I., 1 янв 2012, Multiphoton Processes and Attosecond Physics - Proceedings of the 12th Int. Conference on Multiphoton Processes, ICOMP 2011 and the 3rd International Conference on Attosecond Physics, ATTO 2011. Springer Nature, Том 125. стр. 247-251 5 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Electromagnetic field of charged particle bunch moving in wire metamaterial

  Vorobev, V. V. & Tyukhtin, A. V., 2012, IPAC 2012 - International Particle Accelerator Conference 2012. стр. 1975-1977 3 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

  2 Цитирования (Scopus)
 • Extremely low threshold of field emission from graphene nanoclusters

  Fursey, G. N., Polyakov, M. A., Kontonistov, A. A., Yafyasov, A. M., Pavlov, B. S. & Bogevolnov, V. B., 19 ноя 2012, Technical Digest - 25th International Vacuum Nanoelectronics Conference, IVNC 2012Om. стр. 98-99 2 стр. 6316843. (Technical Digest - 25th International Vacuum Nanoelectronics Conference, IVNC 2012).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  8 Цитирования (Scopus)
 • Long-range correlation studies in pp and Pb-Pb collisions

  Feofilov, G., 12 июн 2012, EPIC@LHC - International Workshop on Early Physics with Heavy-Ion Collisions at the LHC. стр. 183-189 7 стр. (AIP Conference Proceedings; том 1422).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Modeling of energy deposition for laser-initiated MW discharge

  Машек, И. Ч., Бровкин, В. Г., Хоронжук, Р. С. & Потапенко, Д. П., 2012, Workshop“Thermochemical processes in plasma aerodynamics”. St.PetersburgJuly, 2-6, 2012.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • Radiation of a bunch intersecting a boundary between vacuum and dielectric in acircular waveguide

  Alekhina, T. Y. & Tyukhtin, A. V., 1 дек 2012, IPAC 2012 - International Particle Accelerator Conference 2012. стр. 2772-2774 3 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Spin dynamics in two-dimensional electron and hole systems revealed by resonant spin amplification

  Korn, T., Griesbeck, M., Kugler, M., Furthmeier, S., Gradl, C., Hirmer, M., Schuh, D., Wegscheider, W., Korzekwa, K., MacHnikowski, P., Kuhn, T., Glazov, M. M., Sherman, E. Y. & Schüller, C., 1 дек 2012, Spintronics V. Том 8461. 84610O

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  1 Цитирования (Scopus)
 • The dispersion function of a quasi – 2D periodic sandwich via Dirichlet-to-Neumann map.

  Bagraev, N., Martin, G., Pavlov, B., Yafyasov, A., Goncharov, L. & Zubkova, A., 2012, PROCEEDINGS OF THE ELEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL STRUCTURES TECHNOLOGY. 63

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • The dispersion function of a quasi two-dimensional periodic sandwich using a dirichlet-to-neumann map

  Bagraev, N. T., Martin, G. J., Pavlov, B. S., Yafyasov, A. M., Goncharov, L. I. & Zubkova, A. V., 1 янв 2012, Proceedings of the 11th International Conference on Computational Structures Technology, CST 2012. Civil-Comp Press, Том 99.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • The probabilities of the nu ' 1(P-3(2))-nu '' 0(+) (S-1(0)) transitions and the radiative lifetimes of the nu ' 1(P-3(2)) states of the CdAr and CdKr molecules

  Alekseeva, O. S., Devdariani, A. Z., Lednev, M. G. & Zagrebin, A. L., 2012, XXI INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPECTRAL LINE SHAPES (ICSLS 2012). IOP Publishing Ltd., 4 стр. (Journal of Physics Conference Series; том 397).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Time-resolved photoelectron diffraction of laser-aligned molecules

  Rolles, D., Boll, R., Anielski, D., Adolph, M., Aquila, A., Bostedt, C., Bozek, J., Chapman, H., Christensen, L., Coffee, R., Coppola, N., De, S., Dziarzhytski, S., Düsterer, S., Epp, S., Erk, B., Filsinger, F., Foucar, L., Golovin, A., Gorkhover, T. и 24 др., Gumprecht, L., Holmegaard, L., Johnsson, P., Krasniqi, F., Kühne, K. U., Küpper, J., Maurer, J., Moshammer, R., Mullins, T., Redlin, H., Rouzee, A., Rudek, B., Schmidt, C., Schnorr, K., Schorb, S., Schulz, J., Stapelfeldt, H., Stern, S., Techert, S., Thogersen, J., Treusch, R., Trippel, S., Vrakking, M. & Ullrich, J., 2012, Laser Science, LS 2012. OSA - The Optical Society, (Laser Science, LS 2012).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Time-resolved photoelectron diffraction on laser-aligned molecules

  Anielski, D., Boll, R., Adolph, M., Aquila, A., Bostedt, C., Bozek, J., Chapman, H., Christensen, L., Coffee, R., Coppola, N., De, S., Dziarzhytski, S., Düsterer, S., Epp, S., Erk, B., Filsinger, F., Foucar, L., Golovin, A., Gorkhover, T., Gumprecht, L. и 23 др., Holmegaard, L., Johnsson, P., Krasniqi, F., Kühne, K. U., Küpper, J., Maurer, J., Moshammer, R., Mullins, T., Redlin, H., Rouzee, A., Rudek, B., Schmidt, C., Schnorr, K., Schorb, S., Schulz, J., Stapelfeldt, H., Stern, S., Thogersen, J., Treusch, R., Trippel, S., Ullrich, J., Vrakking, M. & Rolles, D., 2012, High Intensity Lasers and High Field Phenomena, HILAS 2012. OSA - The Optical Society, (High Intensity Lasers and High Field Phenomena, HILAS 2012).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  1 Цитирования (Scopus)
 • Time-resolved photoelectron diffraction on laser-aligned molecules

  Anielski, D., Boll, R., Adolph, M., Aquila, A., Bostedt, C., Bozek, J., Chapman, H., Christensen, L., Coffee, R., Coppola, N., De, S., Dziarzhytski, S., Düsterer, S., Epp, S., Erk, B., Filsinger, F., Foucar, L., Golovin, A., Gorkhover, T., Gumprecht, L. и 23 др., Holmegaard, L., Johnsson, P., Krasniqi, F., Kühne, K. U., Küpper, J., Maurer, J., Moshammer, R., Mullins, T., Redlin, H., Rouzee, A., Rudek, B., Schmidt, C., Schnorr, K., Schorb, S., Schulz, J., Stapelfeldt, H., Stern, S., Thogersen, J., Treusch, R., Trippel, S., Ullrich, J., Vrakking, M. & Rolles, D., 1 дек 2012, Quantum Information and Measurement, QIM 2012. (Optics InfoBase Conference Papers).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Time-resolved photoelectron diffraction on laser-aligned molecules

  Anielski, D., Boll, R., Adolph, M., Aquila, A., Bostedt, C., Bozek, J., Chapman, H., Christensen, L., Coffee, R., Coppola, N., De, S., Dziarzhytski, S., Düsterer, S., Epp, S., Erk, B., Filsinger, F., Foucar, L., Golovin, A., Gorkhover, T., Gumprecht, L. и 24 др., Holmegaard, L., Johnsson, P., Krasniqi, F., Kühne, K. U., Küpper, J., Maurer, J., Moshammer, R., Mullins, T., Redlin, H., Rouzee, A., Rudek, B., Rudenko, A., Schmidt, C., Schnorr, K., Schorb, S., Schulz, J., Stapelfeldt, H., Stern, S., Thogersen, J., Treusch, R., Trippel, S., Ullrich, J., Vrakking, M. & Rolles, D., 1 янв 2012, High Intensity Lasers and High Field Phenomena, HILAS 2012. OSA - The Optical Society, (High Intensity Lasers and High Field Phenomena, HILAS 2012).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Time-resolved photoelectron diffraction on laser-aligned molecules

  Anielski, D., Boll, R., Adolph, M., Aquila, A., Bostedt, C., Bozek, J., Chapman, H., Christensen, L., Coffee, R., Coppola, N., De, S., Dziarzhytski, S., Düsterer, S., Epp, S., Erk, B., Filsinger, F., Foucar, L., Golovin, A., Gorkhover, T., Gumprecht, L. и 24 др., Holmegaard, L., Johnsson, P., Krasniqi, F., Kühne, K. U., Küpper, J., Maurer, J., Moshammer, R., Mullins, T., Redlin, H., Rouzee, A., Rudek, B., Rudenko, A., Schmidt, C., Schnorr, K., Schorb, S., Schulz, J., Stapelfeldt, H., Stern, S., Thogersen, J., Treusch, R., Trippel, S., Ullrich, J., Vrakking, M. & Rolles, D., 1 янв 2012, International Conference on Ultrafast Structural Dynamics, ICUSD 2012. OSA - The Optical Society, (International Conference on Ultrafast Structural Dynamics, ICUSD 2012).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Анализ данных пассивных грозопеленгационных систем в целях определения возможности совершенствования систем обеспечения безопасности от молниевых разрядов

  Кононов, И. И., Крутой, Д. М. & Юсупов, И. Е., 2012, VII всероссийская конференция по атмосферному электричеству. Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, стр. 150-151

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • АРХИТЕКТУРА ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ПРОГРАММ НА УРОВНЕ ИСХОДНОГО КОДА

  Немнюгин, С. А., Быль, А. С., Пузырев, Д. А. & Петров, А., 2012, НАУЧНЫЙ СЕРВИС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ Труды Международной суперкомпьютерной конференции. 2012. Москва: Издательство Московского университета, стр. 551-553 3 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Генерация новых частот в резонансной среде, возбуждаемой объектом, перемещающимся со сверхсветовой скростью

  Архипов, Р. М., Архипов, М. В. & Толмачев, Ю. А., 2012, Труды Школы-семинара «Волны-2012», МГУ им. Ломоносова, Звенигород, 21-26 мая 2012, Секция 11. Издательство Московского университета, стр. 2-5

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • Интенсификация естественной конвекции в незамкнутых оболочках

  Елагин, И. А. & Павлейно, М. А., 2012, Сборник докладов X Международной научной конференции "Современные проблемы электрофизики и электрогидродинамики жидкостей".

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • Методика и результаты формирования банков канонических форм атмосфериков

  Кононов, И. И., Юсупов, И. Е. & Крутой, Д. М., 2012, VII всероссийская конференция по атмосферному электричеству. Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, стр. 131-133

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ЗАДАЧАХ АДРОННОЙ ТЕРАПИИ

  Немнюгин, С. А., Мерц, С. П., Рубан, О. В. & Соснов, Д. Е., 2012, НАУЧНЫЙ СЕРВИС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ Труды Международной суперкомпьютерной конференции. 2012. Москва: Издательство Московского университета, стр. 384-391 8 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • 2013

  A density functional theory study of the Fe(001)/Fe3O4(001) interface

  Shikhman, I. A., Shelyapina, M. G. & Kupriyanova, G. S., 2013, A density functional theory study of the Fe(001)/Fe3O4(001) interface. стр. 288-291

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • An effective theory for QCD with an axial chemical potential

  Planells, X., Andrianov, A. A., Andrianov, V. A. & Espriu, D., 2013, An effective theory for QCD with an axial chemical potential. SISSA, 7 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  2 Цитирования (Scopus)
 • Approximate method of calculation of a bunch radiation in presence of complex dielectric object

  Tyukhtin, A. V., Belonogaya, E. S. & Galyamin, S. N., 2013, Proceedings of the 4th International Particle Accelerator Conference (IPAC’13), Shanghai, China, May 12-17, 2013.. стр. 625-627

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • A study of propagation of nonlinear acoustic-gravity waves in the middle and upper atmosphere by means of numerical modeling

  Gavrilov, N. M. & Kshevetskii, S. P., 2013, A study of propagation of nonlinear acoustic-gravity waves in the middle and upper atmosphere by means of numerical modeling. стр. 788-794

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  4 Цитирования (Scopus)
 • Calculation of the two-electron vacuum-polarization corrections to the hyperfine splitting in Li-like bismuth

  Andreev, O. V., Glazov, D. A., Volotka, A. V., Shabaev, V. M. & Plunien, G., 2013, Calculation of the two-electron vacuum-polarization corrections to the hyperfine splitting in Li-like bismuth. IOP Publishing Ltd., стр. 014018

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • Complexified Spherical Waves and Their Sources in the Physical Space

  Tagirdzhanov, A. M. & Kiselev, A. P., 2013, Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2013 in Stockholm, Sweden, 12-15 August, 2013. Curran Associates, Inc. , стр. 270-273

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  1 Цитирования (Scopus)
 • Coupling of the elastic isotropic medium parameters in the context of iterative linearized inversion

  Anikiev, D. V., Kashtan, B. M., Troyan, V. M. & Mulder, W., 2013, GeoInformatics 2013 - 12th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • Crystal band structure from the embedded cluster

  Boyko, M. A. & Abarenkov, I. V., 2013, Crystal band structure from the embedded cluster. стр. 1877-1883

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

  3 Цитирования (Scopus)
 • Diffraction of a skew incident electromagnetic surface wave at an impedance wedge

  Zhu, N. Y. & Lyalinov, M. A., 2013, 21st International Symposium on Electromagnetic Theory, EMTS 2013; Hiroshima; Japan; 20 May 2013 through 24 May 2013. стр. 912-914

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • Dispersion of phonons and their pressure behavior in model ferroelastic Hg2I2

  Roginskii, E. M., Kvasov, A. A., Markov, Y. F. & Smirnov, M. B., 2013, Dispersion of phonons and their pressure behavior in model ferroelastic Hg2I2. стр. 33-39

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

  1 Цитирования (Scopus)
 • Dynamic nuclear polarization and Hanle effect in (In,Ga)As/GaAs quantum dots. Role of nuclear spin fluctuations

  Gerlovin, I. Y., Cherbunin, R. V., Ignatiev, I. V., Kuznetsova, M. S., Verbin, S. Y., Flisinski, K., Reuter, D., Wieck, A. D., Yakovlev, D. R. & Bayer, M., 2013, Dynamic nuclear polarization and Hanle effect in (In,Ga)As/GaAs quantum dots. Role of nuclear spin fluctuations. стр. 319-320

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Electromagnetic fields formed by ionization of the environment by hard nuclear radiation

  Valiev, F. F., 2013, Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2013, DD 2013, St. Petersburg; Russian Federation; 27 May 2013 through 31 May 2013. стр. 151-153

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

  4 Цитирования (Scopus)
 • Estimation of the P-wave velocity profile of elastic real data based on surface wave inversion

  Ponomarenko, A. V., Kashtan, B. M., Troyan, V. N. & Mulder, W. A., 2013, Near Surface Geoscience 2013. 19th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics of the Near Surface Geoscience Division of EAGE, Near Surface Geoscience 2013; Bochum; Germany; 9 September 2013 through 11 September 2013;. стр. Code 104173

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

  2 Цитирования (Scopus)
 • Extending Penning trap mass measurements with SHIPTRAP to the heaviest elements

  Block, M., Ackermann, D., Blaum, K., Droese, C., Düllmann, C. E., Eibach, M., Haettner, E., Herfurth, F., Heßberger, F. P., Hofmann, S., Marx, G., Ramirez, E. M., Nesterenko, D., Novikov, Y. N., Plaß, W. R., Rodríguez, D., Scheidenberger, C., Schweikhard, L., Thirolf, P. G. & Weber, C., 24 апр 2013, Non-Neutral Plasma Physics VIII - 10th International Workshop on Non-Neutral Plasmas. стр. 191-199 9 стр. (AIP Conference Proceedings; том 1521).

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • Few-body quantum dynamics of high-Z ions studied at the future relativistic high-energy storage ring

  Hagmann, S., Stoehlker, T., Litvinov, Y., Kozhuharov, C., Hillenbrand, P-M., Spillmann, U., Shabaev, V., Stiebing, K., Lestinsky, M., Surzhykov, A., Voitkiv, A., Franzke, B., Fischer, D., Schneider, D., Jakubassa, D., Artiomov, A., DeFilippo, E., Ma, X., Doerner, R. & Rothard, H., 2013, Few-body quantum dynamics of high-Z ions studied at the future relativistic high-energy storage ring. 4 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

  5 Цитирования (Scopus)
 • Fields of charged particle bunches in chiral isotropic medium

  Galyamin, S. N., Peshkov, A. A. & Tyukhtin, A. V., 2013, Proceedings of the 4th International Particle Accelerator Conference (IPAC’13), Shanghai, China, May 12-17, 2013.. стр. 3696-3698

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

 • Future experiments using forward electron spectroscopy to study the quantum dynamics of high-Z ions at the ESR/CRYRING storage rings

  Hillenbrand, P. M., Hagmann, S., Stoehlker, T., Litvinov, Y., Kozhuharov, C., Spillmann, U., Shabaev, V., Stiebing, K., Lestinsky, M., Surzhykov, A., Franzke, B., Fischer, D., Brandau, C., Schippers, S., Mueller, A., Schneider, D., Jakubassa, D., Artiomov, A., DeFilippo, E., Ma, X. и 2 др., Doerner, R. & Rothard, H., 2013, Future experiments using forward electron spectroscopy to study the quantum dynamics of high-Z ions at the ESR/CRYRING storage rings. 5 стр.

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

  10 Цитирования (Scopus)
 • General approach to the formulation and solution of the multi-parameter inverse problems of atmospheric remote sensing

  Kostsov, V., 2013, General approach to the formulation and solution of the multi-parameter inverse problems of atmospheric remote sensing. стр. 240-243

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

  2 Цитирования (Scopus)
 • g factor of boron-like ions: ground and excited states

  Glazov, D. A., Volotka, A. V., Schepetnov, A. A., Sokolov, M. M., Shabaev, V. M., Tupitsyn, I. I. & Plunien, G., 2013, g factor of boron-like ions: ground and excited states. IOP Publishing Ltd., стр. 014014

  Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучная

  20 Цитирования (Scopus)