Результат исследований

Фильтр
Обзорная статья
2020

5-Iodo-1H-1,2,3-triazoles as Versatile Building Blocks

Danilkina, N. A., Govdi, A. I. & Balova, I. A., 14 апр 2020, В : Synthesis. 52, 13, стр. 1874–1896 23 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

2019

Organofluorine chemistry: Promising growth areas and challenges

Politanskaya, L. V., Selivanova, G. A., Panteleeva, E. V., Tretyakov, E. V., Platonov, V. E., Nikul'Shin, P. V., Vinogradov, A. S., Zonov, Y. V., Karpov, V. M., Mezhenkova, T. V., Vasilyev, A. V., Koldobskii, A. B., Shilova, O. S., Morozova, S. M., Burgart, Y. V., Shchegolkov, E. V., Saloutin, V. I., Sokolov, V. B., Aksinenko, A. Y., Nenajdenko, V. G. и 29 др., Moskalik, M. Y., Astakhova, V. V., Shainyan, B. A., Tabolin, A. A., Ioffe, S. L., Muzalevskiy, V. M., Balenkova, E. S., Shastin, A. V., Tyutyunov, A. A., Boiko, V. E., Igumnov, S. M., Dilman, A. D., Adonin, N. Y., Bardin, V. V., Masoud, S. M., Vorobyeva, D. V., Osipov, S. N., Nosova, E. V., Lipunova, G. N., Charushin, V. N., Prima, D. O., Makarov, A. G., Zibarev, A. V., Trofimov, B. A., Sobenina, L. N., Belyaeva, K. V., Sosnovskikh, V. Y., Obydennov, D. L. & Usachev, S. A., 1 янв 2019, В : Russian Chemical Reviews. 88, 5, стр. 425-569 145 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

44 Цитирования (Scopus)

Киллер-токсины дрожжей Saccharomyces cerevisiae: синтез, механизмы действия и практическое использование

Падкина, М. В., Самбук, Е. В., Румянцев, А. М. & Музаев, Д. М., 2019, В : ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА. 17, 3, стр. 59-73 15 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

2018

Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities

Konovalov, A. I., Antipin, I. S., Burilov, V. A., Madzhidov, T. I., Kurbangalieva, A. R., Nemtarev, A. V., Solovieva, S. E., Stoikov, I. I., Mamedov, V. A., Zakharova, L. Y., Gavrilova, E. L., Sinyashin, O. G., Balova, I. A., Vasilyev, A. V., Zenkevich, I. G., Krasavin, M. Y., Kuznetsov, M. A., Molchanov, A. P., Novikov, M. S., Nikolaev, V. A. и 59 др., Rodina, L. L., Khlebnikov, A. F., Beletskaya, I. P., Vatsadze, S. Z., Gromov, S. P., Zyk, N. V., Lebedev, A. T., Lemenovskii, D. A., Petrosyan, V. S., Nenaidenko, V. G., Negrebetskii, V. V., Baukov, Y. I., Shmigol’, T. A., Korlyukov, A. A., Tikhomirov, A. S., Shchekotikhin, A. E., Traven’, V. F., Voskresenskii, L. G., Zubkov, F. I., Golubchikov, O. A., Semeikin, A. S., Berezin, D. B., Stuzhin, P. A., Filimonov, V. D., Krasnokutskaya, E. A., Fedorov, A. Y., Nyuchev, A. V., Orlov, V. Y., Begunov, R. S., Rusakov, A. I., Kolobov, A. V., Kofanov, E. R., Fedotova, O. V., Egorova, A. Y., Charushin, V. N., Chupakhin, O. N., Klimochkin, Y. N., Osyanin, V. A., Reznikov, A. N., Fisyuk, A. S., Sagitullina, G. P., Aksenov, A. V., Aksenov, N. A., Grachev, M. K., Maslennikova, V. I., Koroteev, M. P., Brel’, A. K., Lisina, S. V., Medvedeva, S. M., Shikhaliev, K. S., Suboch, G. A., Tovbis, M. S., Mironovich, L. M., Ivanov, S. M., Kurbatov, S. V., Kletskii, M. E., Burov, O. N., Kobrakov, K. I. & Kuznetsov, D. N., 1 фев 2018, В : Russian Journal of Organic Chemistry. 54, 2, стр. 157-371 215 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

44 Цитирования (Scopus)

Современные тенденции органической химии в университетах России

Кузнецов, М. А., Васильев, А. В., Красавин, М. Ю., Новиков, М. С., Хлебников, А. Ф., Балова, И. А., Зенкевич, И. Г., Молчанов, А. П., Николаев, В. А. & Родина, Л. Л., 2018, В : Russian Journal of Organic Chemistry. 54, 2, стр. 161-360 200 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

2017

Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

Antipin, I. S., Kazymova, M. A., Kuznetsov, M. A., Vasilyev, A. V., Ishchenko, M. A., Kiryushkin, A. A., Kuznetsova, L. M., Makarenko, S. V., Ostrovskii, V. A., Petrov, M. L., Solod, O. V., Trishin, Y. G., Yakovlev, I. P., Nenaidenko, V. G., Beloglazkina, E. K., Beletskaya, I. P., Ustynyuk, Y. A., Solov’ev, P. A., Ivanov, I. V., Malina, E. V. и 38 др., Sivova, N. V., Negrebetskii, V. V., Baukov, Y. I., Pozharskaya, N. A., Traven’, V. F., Shchekotikhin, A. E., Varlamov, A. V., Borisova, T. N., Lesina, Y. A., Krasnokutskaya, E. A., Rogozhnikov, S. I., Shurov, S. N., Kustova, T. P., Klyuev, M. V., Khelevina, O. G., Stuzhin, P. A., Fedorov, A. Y., Gushchin, A. V., Dodonov, V. A., Kolobov, A. V., Plakhtinskii, V. V., Orlov, V. Y., Kriven’ko, A. P., Fedotova, O. V., Pchelintseva, N. V., Charushin, V. N., Chupakhin, O. N., Klimochkin, Y. N., Klimochkina, A. Y., Kuryatnikov, V. N., Malinovskaya, Y. A., Levina, A. S., Zhuravlev, O. E., Voronchikhina, L. I., Fisyuk, A. S., Aksenov, A. V., Aksenov, N. A. & Aksenova, I. V., 1 сен 2017, В : Russian Journal of Organic Chemistry. 53, 9

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

34 Цитирования (Scopus)

Polystyrene-supported diaminocarbene complexes of palladium(II): Synthesis, characterization and application as a precatalyst in Sonogashira ± Hagihara and Suzuki ± Miyaura cross coupling

Mikhaylov, V. N., Sorokoumov, V. N. & Balova, I. A., 1 янв 2017, В : Russian Chemical Reviews. 86, 6, стр. 459-473 15 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

12 Цитирования (Scopus)

Trifluoromethanesulfonic acid in organic synthesis

Kazakova, A. N. & Vasilyev, A. V., 1 янв 2017, В : Russian Journal of Organic Chemistry. 53, 4, стр. 485-509 25 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

14 Цитирования (Scopus)

Органическая химия. История и взаимная связь университетов России

Кузнецов, М. А., Кузнецова, Л. М. & Васильев, А. В., 2017, В : Russian Journal of Organic Chemistry. 53, 9, стр. 1257-1408 152 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

2016

Multicomponent chemistry in the synthesis of carbonic anhydrase inhibitors

Kalinin, S., Supuran, C. T. & Krasavin, M., 2016, В : Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 31 , Sup4, стр. 185-199

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

11 Цитирования (Scopus)

N-Arylation of Amidines and Guanidines: An Update

Красавин, М. Ю., 2016, В : Current Organic Chemistry. 20, стр. 1370-1388

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

7 Цитирования (Scopus)
2015

Biologically active compounds based on the privileged 2-imidazoline scaffold: the world beyond adrenergic/imidazoline receptor modulators

Krasavin, M., 2015, В : European Journal of Medicinal Chemistry. 97, стр. 525-537

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

33 Цитирования (Scopus)

Recent advances in isoxazole chemistry

Galenko, A. V., Khlebnikov, A. F., Novikov, M. S., Pakalnis, V. V. & Rostovskii, N. V., 1 апр 2015, В : Russian Chemical Reviews. 84, 4, стр. 335-377

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

55 Цитирования (Scopus)

Пуш-пульные енамины в синтезе конденсированных азагетероциклов

Дарьин, Д. В. & Лобанов, П. С., 2015, В : Russian Chemical Reviews. 84, 6, 33 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

2013

Acetamidines and acetamidoximes containing an electron-withdrawing group at the α-carbon atom: their use in the synthesis of nitrogen heterocycles (review)

Lobanov, P. S. & Dar'In, D. V., 2013, В : Chemistry of Heterocyclic Compounds. 49, 4, стр. 507-528 22 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

26 Цитирования (Scopus)

Electrophilic activation of acetylene compounds in Brønsted superacids. Reactions of vinyl type cations

Vasilyev, A. V., 2013, В : Russian Chemical Reviews. 82, 3, стр. 187-204 18 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

36 Цитирования (Scopus)
2008

A building block approach to monofluorinated organic compounds

Konev, A. S. & Khlebnikov, A. F., 1 дек 2008, В : Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 73, 12, стр. 1553-1611 59 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

12 Цитирования (Scopus)
2007

Synthesis of substituted indenes from 3-phenyl-2-propyn-1-ol derivatives

Shchukin, A. O. & Vasil'ev, A. V., 1 мая 2007, В : Russian Journal of Organic Chemistry. 43, 5, стр. 784-786 3 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

16 Цитирования (Scopus)
2005

Iminium ylides from carbenes and carbenoids: Generation and synthetic applications

Khlebnikov, A. F., Novikov, M. S. & Kostikov, R. R., 1 дек 2005, В : Russian Chemical Reviews. 74, 2, стр. 171-192 22 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

31 Цитирования (Scopus)
1977

Carbenes in the synthesis of heterocycles (review)

Kostikov, R. R. & Khlebnikov, A. F., 1 янв 1977, В : Chemistry of Heterocyclic Compounds. 12, 11, стр. 1191-1207 17 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

1 Цитирования (Scopus)