Фильтр
тематическая статья

Поиск результатов

  • 2008

    Ираида Павловна Морозова (1919-2007)

    Ostrovsky, A. N., Ariunchimeg, Y., Afanasjeva, G. A., Bogoslovskaya, M. F., Weiss, O. B., Vinogradov, A. V., Viskova, L. A., Vorob’eva, E. I., Gontar, V. I., Gorjunova, R. V., Grischenko, A. V., Denisenko, N. V., Iljina, L. B., Lavrentjeva, V. D., Leonova, T. B., Lisitsyn, D. V., Lopatin, A. V., Mnankov, I. N., Mezentseva, O. P., Nevesskaja, L. A. и 17 др., Nekhorosheva, L. V., Nikulina, E. A., Nikolaeva, S. V., Novikov, I. V., Ozhgibesov, V. P., Plamenskaya, A. G., Popeko, L. I., Pushkin, V. I., Rasnitsyn, A. P., Renga, I. O., Rozhnov, S. V., Rozanov, A. Y., Solovjev, A. N., Sukacheva, I. D., Schastlivtseva, N. P., Favorskaya, T. A. & Ernst, A., 2008, ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2, стр. 110-112.

    Результат исследований: Прочие публикации в периодических изданияхтематическая статьяиная

    Открытый доступ