Фильтр
тематическая статья

Поиск результатов

 • 2008

  Ираида Павловна Морозова (1919-2007)

  Ostrovsky, A. N., Ariunchimeg, Y., Afanasjeva, G. A., Bogoslovskaya, M. F., Weiss, O. B., Vinogradov, A. V., Viskova, L. A., Vorob’eva, E. I., Gontar, V. I., Gorjunova, R. V., Grischenko, A. V., Denisenko, N. V., Iljina, L. B., Lavrentjeva, V. D., Leonova, T. B., Lisitsyn, D. V., Lopatin, A. V., Mnankov, I. N., Mezentseva, O. P., Nevesskaja, L. A. и 17 др., Nekhorosheva, L. V., Nikulina, E. A., Nikolaeva, S. V., Novikov, I. V., Ozhgibesov, V. P., Plamenskaya, A. G., Popeko, L. I., Pushkin, V. I., Rasnitsyn, A. P., Renga, I. O., Rozhnov, S. V., Rozanov, A. Y., Solovjev, A. N., Sukacheva, I. D., Schastlivtseva, N. P., Favorskaya, T. A. & Ernst, A., 2008, ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2, стр. 110-112.

  Результат исследований: Прочие публикации в периодических изданияхтематическая статья

  Открытый доступ
 • 2005

  Клен ты мой опавший

  Надпорожская, М. А., 2005, Санкт-Петербургский университет, № 14-15.

  Результат исследований: Прочие публикации в периодических изданияхтематическая статья

 • Стажировка как способ выживания научного сотрудника

  Надпорожская, М. А., 2005, Санкт-Петербургский университет, 12-13, стр. 3701-3702 2 стр.

  Результат исследований: Прочие публикации в периодических изданияхтематическая статья