Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Έδρες Νεοελληνικών Σπουδών στην Ευρώπη: Παρόν, παρελθόν & μέλλον" = The chairs of Modern Greek in the World. The Past, Present and Future

  • Фатима Абисаловна Елоева (Участник)

Деятельность: Участие в мероприятиях или организация мероприятий (событий)Участие в конференции, заседании рабочей группы, ...

Описание

Доклад "Η διδασκαλία της Ελληνικής – Αφηγηματική και διαχρονική προσέγγιση"
Период7 ноя 20188 ноя 2018
Тип мероприятияконференция
МестонахождениеКомотини, Греция
Степень признанияМеждународная