Việt Nam giữa Mỹ và Trung Quốc: phân tích lịch sử và chính trị tình hình địa chính trị hiện tại trong khu vực

Research output

Abstract

Статья в журнале "Изучение Китая" Академии общественных наук Вьетнама. Журнал входит в список ВАК СРВ.
Original languageVietnamese
Pages (from-to)61-79
JournalVIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE FOR CHINESE STUDIES
Issue number9(145)
Publication statusPublished - 2013

Cite this