StratMark II: Strategisen Markkinoinnin Teho ja Tulokset

H. Tikkanen, J. Froesen

Research output: Book/Report/AnthologyTeaching manual

Abstract

Kirja käsittelee strategisen markkinoinnin vaikuttavuutta, haasteita ja tuloksia suomalaisessa yrityskentässä. Se peilaa markkinointimme erityispiirteitä strategisen markkinoinnin kehitykseen erityisesti kahden viime vuoden aikana ja tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman talouden syklien aiheuttamiin muutoksiin. Kirja perustuu StratMark-hankkeessa vuosina 2008 ja 2010 kerättyyn kansalliseen Markkinoinnin tila -kyselytutkimusaineistoon.
Original languageFinnish
PublisherTalentum
Number of pages173
ISBN (Print)978-952-14-1672-9
StatePublished - 2011
Externally publishedYes

Cite this