Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

I. S. Antipin, M. A. Kazymova, M. A. Kuznetsov, A. V. Vasilyev, M. A. Ishchenko, A. A. Kiryushkin, L. M. Kuznetsova, S. V. Makarenko, V. A. Ostrovskii, M. L. Petrov, O. V. Solod, Yu G. Trishin, I. P. Yakovlev, V. G. Nenaidenko, E. K. Beloglazkina, I. P. Beletskaya, Yu A. Ustynyuk, P. A. Solov’ev, I. V. Ivanov, E. V. MalinaN. V. Sivova, V. V. Negrebetskii, Yu I. Baukov, N. A. Pozharskaya, V. F. Traven’, A. E. Shchekotikhin, A. V. Varlamov, T. N. Borisova, Yu A. Lesina, E. A. Krasnokutskaya, S. I. Rogozhnikov, S. N. Shurov, T. P. Kustova, M. V. Klyuev, O. G. Khelevina, P. A. Stuzhin, A. Yu Fedorov, A. V. Gushchin, V. A. Dodonov, A. V. Kolobov, V. V. Plakhtinskii, V. Yu Orlov, A. P. Kriven’ko, O. V. Fedotova, N. V. Pchelintseva, V. N. Charushin, O. N. Chupakhin, Yu N. Klimochkin, A. Yu Klimochkina, V. N. Kuryatnikov, Yu A. Malinovskaya, A. S. Levina, O. E. Zhuravlev, L. I. Voronchikhina, A. S. Fisyuk, A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, I. V. Aksenova

Research output

25 Citations (Scopus)

Abstract

The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.

Original languageEnglish
JournalRussian Journal of Organic Chemistry
Volume53
Issue number9
DOIs
Publication statusPublished - 1 Sep 2017

Fingerprint

Organic Chemistry

Scopus subject areas

  • Organic Chemistry

Cite this

Antipin, I. S. ; Kazymova, M. A. ; Kuznetsov, M. A. ; Vasilyev, A. V. ; Ishchenko, M. A. ; Kiryushkin, A. A. ; Kuznetsova, L. M. ; Makarenko, S. V. ; Ostrovskii, V. A. ; Petrov, M. L. ; Solod, O. V. ; Trishin, Yu G. ; Yakovlev, I. P. ; Nenaidenko, V. G. ; Beloglazkina, E. K. ; Beletskaya, I. P. ; Ustynyuk, Yu A. ; Solov’ev, P. A. ; Ivanov, I. V. ; Malina, E. V. ; Sivova, N. V. ; Negrebetskii, V. V. ; Baukov, Yu I. ; Pozharskaya, N. A. ; Traven’, V. F. ; Shchekotikhin, A. E. ; Varlamov, A. V. ; Borisova, T. N. ; Lesina, Yu A. ; Krasnokutskaya, E. A. ; Rogozhnikov, S. I. ; Shurov, S. N. ; Kustova, T. P. ; Klyuev, M. V. ; Khelevina, O. G. ; Stuzhin, P. A. ; Fedorov, A. Yu ; Gushchin, A. V. ; Dodonov, V. A. ; Kolobov, A. V. ; Plakhtinskii, V. V. ; Orlov, V. Yu ; Kriven’ko, A. P. ; Fedotova, O. V. ; Pchelintseva, N. V. ; Charushin, V. N. ; Chupakhin, O. N. ; Klimochkin, Yu N. ; Klimochkina, A. Yu ; Kuryatnikov, V. N. ; Malinovskaya, Yu A. ; Levina, A. S. ; Zhuravlev, O. E. ; Voronchikhina, L. I. ; Fisyuk, A. S. ; Aksenov, A. V. ; Aksenov, N. A. ; Aksenova, I. V. / Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia. In: Russian Journal of Organic Chemistry. 2017 ; Vol. 53, No. 9.
@article{456541e5641c46c4a881c47eff6d3abd,
title = "Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia",
abstract = "The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.",
author = "Antipin, {I. S.} and Kazymova, {M. A.} and Kuznetsov, {M. A.} and Vasilyev, {A. V.} and Ishchenko, {M. A.} and Kiryushkin, {A. A.} and Kuznetsova, {L. M.} and Makarenko, {S. V.} and Ostrovskii, {V. A.} and Petrov, {M. L.} and Solod, {O. V.} and Trishin, {Yu G.} and Yakovlev, {I. P.} and Nenaidenko, {V. G.} and Beloglazkina, {E. K.} and Beletskaya, {I. P.} and Ustynyuk, {Yu A.} and Solov’ev, {P. A.} and Ivanov, {I. V.} and Malina, {E. V.} and Sivova, {N. V.} and Negrebetskii, {V. V.} and Baukov, {Yu I.} and Pozharskaya, {N. A.} and Traven’, {V. F.} and Shchekotikhin, {A. E.} and Varlamov, {A. V.} and Borisova, {T. N.} and Lesina, {Yu A.} and Krasnokutskaya, {E. A.} and Rogozhnikov, {S. I.} and Shurov, {S. N.} and Kustova, {T. P.} and Klyuev, {M. V.} and Khelevina, {O. G.} and Stuzhin, {P. A.} and Fedorov, {A. Yu} and Gushchin, {A. V.} and Dodonov, {V. A.} and Kolobov, {A. V.} and Plakhtinskii, {V. V.} and Orlov, {V. Yu} and Kriven’ko, {A. P.} and Fedotova, {O. V.} and Pchelintseva, {N. V.} and Charushin, {V. N.} and Chupakhin, {O. N.} and Klimochkin, {Yu N.} and Klimochkina, {A. Yu} and Kuryatnikov, {V. N.} and Malinovskaya, {Yu A.} and Levina, {A. S.} and Zhuravlev, {O. E.} and Voronchikhina, {L. I.} and Fisyuk, {A. S.} and Aksenov, {A. V.} and Aksenov, {N. A.} and Aksenova, {I. V.}",
year = "2017",
month = "9",
day = "1",
doi = "10.1134/S1070428017090019",
language = "English",
volume = "53",
journal = "Russian Journal of Organic Chemistry",
issn = "1070-4280",
publisher = "МАИК {"}Наука/Интерпериодика{"}",
number = "9",

}

Antipin, IS, Kazymova, MA, Kuznetsov, MA, Vasilyev, AV, Ishchenko, MA, Kiryushkin, AA, Kuznetsova, LM, Makarenko, SV, Ostrovskii, VA, Petrov, ML, Solod, OV, Trishin, YG, Yakovlev, IP, Nenaidenko, VG, Beloglazkina, EK, Beletskaya, IP, Ustynyuk, YA, Solov’ev, PA, Ivanov, IV, Malina, EV, Sivova, NV, Negrebetskii, VV, Baukov, YI, Pozharskaya, NA, Traven’, VF, Shchekotikhin, AE, Varlamov, AV, Borisova, TN, Lesina, YA, Krasnokutskaya, EA, Rogozhnikov, SI, Shurov, SN, Kustova, TP, Klyuev, MV, Khelevina, OG, Stuzhin, PA, Fedorov, AY, Gushchin, AV, Dodonov, VA, Kolobov, AV, Plakhtinskii, VV, Orlov, VY, Kriven’ko, AP, Fedotova, OV, Pchelintseva, NV, Charushin, VN, Chupakhin, ON, Klimochkin, YN, Klimochkina, AY, Kuryatnikov, VN, Malinovskaya, YA, Levina, AS, Zhuravlev, OE, Voronchikhina, LI, Fisyuk, AS, Aksenov, AV, Aksenov, NA & Aksenova, IV 2017, 'Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia', Russian Journal of Organic Chemistry, vol. 53, no. 9. https://doi.org/10.1134/S1070428017090019

Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia. / Antipin, I. S.; Kazymova, M. A.; Kuznetsov, M. A.; Vasilyev, A. V.; Ishchenko, M. A.; Kiryushkin, A. A.; Kuznetsova, L. M.; Makarenko, S. V.; Ostrovskii, V. A.; Petrov, M. L.; Solod, O. V.; Trishin, Yu G.; Yakovlev, I. P.; Nenaidenko, V. G.; Beloglazkina, E. K.; Beletskaya, I. P.; Ustynyuk, Yu A.; Solov’ev, P. A.; Ivanov, I. V.; Malina, E. V.; Sivova, N. V.; Negrebetskii, V. V.; Baukov, Yu I.; Pozharskaya, N. A.; Traven’, V. F.; Shchekotikhin, A. E.; Varlamov, A. V.; Borisova, T. N.; Lesina, Yu A.; Krasnokutskaya, E. A.; Rogozhnikov, S. I.; Shurov, S. N.; Kustova, T. P.; Klyuev, M. V.; Khelevina, O. G.; Stuzhin, P. A.; Fedorov, A. Yu; Gushchin, A. V.; Dodonov, V. A.; Kolobov, A. V.; Plakhtinskii, V. V.; Orlov, V. Yu; Kriven’ko, A. P.; Fedotova, O. V.; Pchelintseva, N. V.; Charushin, V. N.; Chupakhin, O. N.; Klimochkin, Yu N.; Klimochkina, A. Yu; Kuryatnikov, V. N.; Malinovskaya, Yu A.; Levina, A. S.; Zhuravlev, O. E.; Voronchikhina, L. I.; Fisyuk, A. S.; Aksenov, A. V.; Aksenov, N. A.; Aksenova, I. V.

In: Russian Journal of Organic Chemistry, Vol. 53, No. 9, 01.09.2017.

Research output

TY - JOUR

T1 - Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

AU - Antipin, I. S.

AU - Kazymova, M. A.

AU - Kuznetsov, M. A.

AU - Vasilyev, A. V.

AU - Ishchenko, M. A.

AU - Kiryushkin, A. A.

AU - Kuznetsova, L. M.

AU - Makarenko, S. V.

AU - Ostrovskii, V. A.

AU - Petrov, M. L.

AU - Solod, O. V.

AU - Trishin, Yu G.

AU - Yakovlev, I. P.

AU - Nenaidenko, V. G.

AU - Beloglazkina, E. K.

AU - Beletskaya, I. P.

AU - Ustynyuk, Yu A.

AU - Solov’ev, P. A.

AU - Ivanov, I. V.

AU - Malina, E. V.

AU - Sivova, N. V.

AU - Negrebetskii, V. V.

AU - Baukov, Yu I.

AU - Pozharskaya, N. A.

AU - Traven’, V. F.

AU - Shchekotikhin, A. E.

AU - Varlamov, A. V.

AU - Borisova, T. N.

AU - Lesina, Yu A.

AU - Krasnokutskaya, E. A.

AU - Rogozhnikov, S. I.

AU - Shurov, S. N.

AU - Kustova, T. P.

AU - Klyuev, M. V.

AU - Khelevina, O. G.

AU - Stuzhin, P. A.

AU - Fedorov, A. Yu

AU - Gushchin, A. V.

AU - Dodonov, V. A.

AU - Kolobov, A. V.

AU - Plakhtinskii, V. V.

AU - Orlov, V. Yu

AU - Kriven’ko, A. P.

AU - Fedotova, O. V.

AU - Pchelintseva, N. V.

AU - Charushin, V. N.

AU - Chupakhin, O. N.

AU - Klimochkin, Yu N.

AU - Klimochkina, A. Yu

AU - Kuryatnikov, V. N.

AU - Malinovskaya, Yu A.

AU - Levina, A. S.

AU - Zhuravlev, O. E.

AU - Voronchikhina, L. I.

AU - Fisyuk, A. S.

AU - Aksenov, A. V.

AU - Aksenov, N. A.

AU - Aksenova, I. V.

PY - 2017/9/1

Y1 - 2017/9/1

N2 - The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.

AB - The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85034957236&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1134/S1070428017090019

DO - 10.1134/S1070428017090019

M3 - Review article

AN - SCOPUS:85034957236

VL - 53

JO - Russian Journal of Organic Chemistry

JF - Russian Journal of Organic Chemistry

SN - 1070-4280

IS - 9

ER -