“Nanyang Huizhong (?-775) jiqi Chan sixiang: Nanyang Huizhong yulu Xixia wenben yu Han wenben bijiao yanjiu.” (Chan Teaching of Nanyang Huizhong: comparative research of Chinese and Tangut versions of Huizhong yulu)

К. Ю. Солонин

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in an anthologyResearch

Original languageChinese
Title of host publicationNie Hongyin, Sub Bojun eds., Zhongguo duowenzi shidai de lishi wenxian yanjiu.
PublisherShehui kexue wenxian chubanshe
StatePublished - 2010
Externally publishedYes

Cite this