Fingerprint Dive into the research topics of 'Magnetic properties of solid solutions LaGa<sub>x</sub>Fe<sub>1-x</sub>O<sub>3</sub> and LaAl<sub>x</sub>Fe<sub>1-x</sub>O<sub>3</sub>: first-principles study'. Together they form a unique fingerprint.

Технические дисциплины и материаловедение

Химические соединения

Физика и астрономия