Konfrontatywny opis słownictwa dla potrzeb glottodydaktyki

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in an anthology

Original languagePolish
Title of host publicationGlottodydaktyka polonistyczna w obliczu zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Pages19-25
ISBN (Print)978-83-7784-290-4
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

Keywords

  • Кафедра славянской филологии

Cite this