Kihlmanite-(Ce), Ce2TiO2[SiO4](HCO 3)2(H2O), a new rare earth mineral from the pegmatites of the Khibiny alkaline massif, Kola Peninsula, Russia

V.N. Yakovenchuk, S.V. Krivovichev, G.Y. Ivanyuk, Ya.A. Pakhomovsky, E.A. Selivanova, E.S. Zhitova, G.O. Kalashnikova, A.A. Zolotarev, J.A. Mikhailova, G.I. Kadyrova

Research output

3 Citations (Scopus)

Cite this