Kích hoạt sự căng thẳng phía Nam của vòng cung bất ổn Đông Á: quan điểm của nhà Đông phương học Nga về vấn đề biển Đông

Research output

Original languageUndefined
Title of host publicationHợp tác phát triển giữa Việt Nam-ASEAN với liên bang Nga: thực trạng và triển vọng
PublisherNXB Lý luận chính trị
Pages37-42, 523
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this