Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh – hợp phần then chốt của thắng lợi và cải cách thành công của Việt Nam

Research output

Original languageVietnamese
Title of host publicationDi sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay. Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890—19-5-2015).
Pages263-277, 452
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes

Cite this