ECOLOGY AND HYDROMETEOROLOGY OF BIG CITIES AND INDUSTRIAL ZONES (RUSSIA-MEXICO).- Vol.2. Monitoring of the Environment in big cities and industrial zones

B.G. Skakalsky, M.V. Perevochtchikova, O. Escolero, E.V. Kolesnikova, V.A. Shelutko, E.S. Smyzhova, V.V. Dmitriev, N.V. Khovanov, A.N. Ogurtsov, V.Y. Vassiliev, E.A. Primak, V.V. Galtsova, V.Y. Tretyakov, G.T. Frumin

Research output: Book/Report/AnthologyBookResearch

Cite this