‘Contra ius pronuntiare’ За недействителността на съдебното решение, издадено в противоречие с правото в къснокласическата римска юриспруденция

Research output

8 Downloads (Pure)
Original languageBulgarian
Number of pages14
JournalIUS ROMANUM
Issue number2
Publication statusPublished - 2018

Cite this