‘Contra ius pronuntiare’ За недействителността на съдебното решение, издадено в противоречие с правото в къснокласическата римска юриспруденция

Даниил Олегович Тузов

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Downloads (Pure)
Original languageBulgarian
Number of pages14
JournalIUS ROMANUM
Issue number2
StatePublished - 2018

Cite this