Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

Publication Year

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2016

Author

  • Михаил Юрьевич Красавин

Free fatty acid receptor 1 (GPR40) agonists containing spirocyclic periphery inspired by LY2881835

Krasavin, M., Lukin, A., Bagnyukova, D., Zhurilo, N., Zahanich, I., Zozulya, S., Ihalainen, J., Forsberg, M. M., Lehtonen, M., Rautio, J., Moore, D. & Tikhonova, I. G., 1 Nov 2016, In : Bioorganic and Medicinal Chemistry. 24, 21, p. 5481-5494 14 p.

Research output

11 Citations (Scopus)
2018

Diversity-oriented synthesis of N,N-dimethylamino-substituted azoles employing TBTU

Lukin, A., Kalinchenkova, N., Vedekhina, T., Zhurilo, N. & Krasavin, M., 11 Jul 2018, In : Tetrahedron Letters. 59, 28, p. 2732-2735 4 p.

Research output

3 Citations (Scopus)
9 Citations (Scopus)
2020
2019
Open Access
6 Citations (Scopus)
2018

Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities

Konovalov, A. I., Antipin, I. S., Burilov, V. A., Madzhidov, T. I., Kurbangalieva, A. R., Nemtarev, A. V., Solovieva, S. E., Stoikov, I. I., Mamedov, V. A., Zakharova, L. Y., Gavrilova, E. L., Sinyashin, O. G., Balova, I. A., Vasilyev, A. V., Zenkevich, I. G., Krasavin, M. Y., Kuznetsov, M. A., Molchanov, A. P., Novikov, M. S., Nikolaev, V. A. & 59 others, Rodina, L. L., Khlebnikov, A. F., Beletskaya, I. P., Vatsadze, S. Z., Gromov, S. P., Zyk, N. V., Lebedev, A. T., Lemenovskii, D. A., Petrosyan, V. S., Nenaidenko, V. G., Negrebetskii, V. V., Baukov, Y. I., Shmigol’, T. A., Korlyukov, A. A., Tikhomirov, A. S., Shchekotikhin, A. E., Traven’, V. F., Voskresenskii, L. G., Zubkov, F. I., Golubchikov, O. A., Semeikin, A. S., Berezin, D. B., Stuzhin, P. A., Filimonov, V. D., Krasnokutskaya, E. A., Fedorov, A. Y., Nyuchev, A. V., Orlov, V. Y., Begunov, R. S., Rusakov, A. I., Kolobov, A. V., Kofanov, E. R., Fedotova, O. V., Egorova, A. Y., Charushin, V. N., Chupakhin, O. N., Klimochkin, Y. N., Osyanin, V. A., Reznikov, A. N., Fisyuk, A. S., Sagitullina, G. P., Aksenov, A. V., Aksenov, N. A., Grachev, M. K., Maslennikova, V. I., Koroteev, M. P., Brel’, A. K., Lisina, S. V., Medvedeva, S. M., Shikhaliev, K. S., Suboch, G. A., Tovbis, M. S., Mironovich, L. M., Ivanov, S. M., Kurbatov, S. V., Kletskii, M. E., Burov, O. N., Kobrakov, K. I. & Kuznetsov, D. N., 1 Feb 2018, In : Russian Journal of Organic Chemistry. 54, 2, p. 157-371 215 p.

Research output

43 Citations (Scopus)
2019
2 Citations (Scopus)

Inhibition of Neutrophil Elastase and Cathepsin G As a New Approach to the Treatment of Psoriasis: From Fundamental Biology to Development of New Target-Specific Drugs

Krasavin, M. Y., Gureev, M. A., Garabadzhiu, A. V., Pashkin, A. Y., Zhukov, A. S., Khairutdinov, V. R., Samtsov, A. V. & Shvets, V. I., 2019, In : Doklady Biochemistry and Biophysics. 487, 1, p. 272-276

Research output

21 Citations (Scopus)
2018

Discovery of polar spirocyclic orally bioavailable urea inhibitors of soluble epoxide hydrolase

Lukin, A., Kramer, J., Hartmann, M., Weizel, L., Hernandez-Olmos, V., Falahati, K., Burghardt, I., Kalinchenkova, N., Bagnyukova, D., Zhurilo, N., Rautio, J., Forsberg, M., Ihalainen, J., Auriola, S., Leppänen, J., Konstantinov, I., Pogoryelov, D., Proschak, E., Dar'in, D. & Krasavin, M., 1 Oct 2018, In : Bioorganic Chemistry. 80, p. 655-667 13 p.

Research output

8 Citations (Scopus)

Efficient Conversion of Tertiary Propargylamides into Imidazoles via Hydroamination-Cyclization

Safrygin, A., Krivosheyeva, E., Dar'in, D. & Krasavin, M., 1 Aug 2018, In : Synthesis (Germany). 50, 15, p. 3048-3058 11 p., ss-2018-z0257-op.

Research output

10 Citations (Scopus)
2019
4 Citations (Scopus)
3 Citations (Scopus)
2020
Open Access
2019
5 Citations (Scopus)
2020
2018
6 Citations (Scopus)
2020
1 Citation (Scopus)
2019
1 Citation (Scopus)
2019
9 Citations (Scopus)
2018
19 Citations (Scopus)
2019
3 Citations (Scopus)
2016
7 Citations (Scopus)
5 Citations (Scopus)

Gram-scale synthesis of a novel core building block for the new GPR40 agonist design

Lukin, A., Bagnyukova, D., Zhurilo, N. & Krasavin, M., 1 Aug 2016, In : Letters in Organic Chemistry. 13, 7, p. 491-495 5 p.

Research output

2 Citations (Scopus)

New antimycobacterial leads from multicomponent hydrazino-ugi reaction

Lakontseva, E., Karapetian, R. & Krasavin, M., 1 Mar 2016, In : Medicinal Chemistry. 12, 2, p. 191-199 9 p.

Research output

2 Citations (Scopus)
2018

Conjugation of a 5-nitrofuran-2-oyl moiety to aminoalkylimidazoles produces non-toxic nitrofurans that are efficacious in vitro and in vivo against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis

Krasavin, M., Lukin, A., Vedekhina, T., Manicheva, O., Dogonadze, M., Vinogradova, T., Zabolotnykh, N., Rogacheva, E., Kraeva, L. & Yablonsky, P., 5 Sep 2018, In : European Journal of Medicinal Chemistry. 157, p. 1115-1126 12 p.

Research output

2 Citations (Scopus)
2016
19 Citations (Scopus)
2020

Exploring bulky natural and natural-like periphery in the design of p-(benzyloxy)phenylpropionic acid agonists of free fatty acid receptor 1 (GPR40)

Kuranov, S. O., Luzina, O. A., Onopchenko, O., Pishel, I., Zozulya, S., Gureev, M., Salakhutdinov, N. F. & Krasavin, M., Jun 2020, In : Bioorganic Chemistry. 99, 103830.

Research output

2016
11 Citations (Scopus)