Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

символическое значение орнитологических сравнений в героическом эпосе и рыцарском романе XII века

Соловьева, М. В. & Русскина, М. И., 2018, Герценовские чтения. Иностранные языки: Сборник научных статей. p. 203-204

Research outputpeer-review

смысловое измерение дискурса: синтактика

Варшавская, А. И., 2010, Англистика ХХI века (материалы V Всероссийской научной конференции),. p. 164-169

Research output

статья в коллективной монографии (en français) Concurrences Interrégionales Europe-Asie au 21ème siècle (ouvrage collectif issu d’une recherche de terrain dirigée par P. Chabal)

Pushkina, D. & Zincavage, H., 2015, Concurrences Interrégionales Europe-Asie au 21ème siècle (ouvrage collectif issu d’une recherche de terrain dirigée par P. Chabal). Peter Lang

Research output

теоретическое обоснование искусственного вызывания осадков из облаков заряженными гигроскопическими реагентами

Ивлев, Л. С. & Крылов, Г. Н., 2009, ЕСТЕСТВЕННЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ АЭРОЗОЛИ. СБОРНИК ТРУДОВ 6 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. Санкт-Петербург. 7-10 октября 2008 Г.. Издательство Санкт-Петербургского университета, p. 94-95

Research output

традиционализм и Восток: методология анализа

Бочаров, В. В., 2019, Неотрадиционализм: архаический синдроми констрирование новой социальности в контексте процессов глобализации. Бочаров, В. & Попов, В. (eds.). Санкт-Петербург: Институт восточных рукописей РАН, p. 31-42 11 p.

Research output

фМРТ-исследование восприятия изображений лиц в различных условиях вероятности повтора стимулов

Жукова, О. В., Шелепин, Ю. Е., Хараузов, А. К., Васильев, П. П., Вершинина, Е. А., Фокин, В. А. & Соловьев, А. В., 2015, In : Петербургский психологический журнал. 13, p. 1-18

Research output

физиологические технологии повышения адаптационных резервов организма

Шерешков, В. И., Январева, И. Н. & Шумилова, Т. Е., 2005, In : ИННОВАЦИИ. 80, 3, p. 88-91

Research output

фразеологические единицы микрополя "обманывать" в русском и сербском языках

Дракулич-Прийма, Д., 2004, Проблемы фразеологии и лексической семантики. Материалы Международной научной конференции (Кострома, 18-20 марта 2004).. ООО "ИТИ ТЕХНОЛОГИИ"

Research output

функциональное состояние щитовидной железы у лиц с маss-фенотипом

Муджикова, О. М., 2005, функциональное состояние щитовидной железы у лиц с маss-фенотипом. p. 78

Research output

этимология как искусство и как наука

Колесов, В. В., 1971, In : Русская речь. 6, p. 99-107 10 p.

Research output

Դարձյալ արաբական Արմինիյայի վարչատարածքային բաժանման մասին

Шагинян, А. К., 2019, ԼԵՎՈՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿ. Նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված հայագիտական միջազգային գիտաժողովի (28-30 հունիսի 2018 թ.). Ереван: National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, p. 145-153

Research outputpeer-review

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ԲՅՈՒԶԱՆԴԱ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Шагинян, А. К., 2016, "ARMENIA AND ORIENTAL CHRISTIAN CIVILISATION". : International Conference dedicated to the 40th anniversary of the Department of Christian Orient at the Institute of Oriental Studies, NAS RA and in memoriam to its founder Prof. Paruyr Muradyan (1933-2011). Yerevan, 12-13 December 2016. National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, p. 194-203

Research outputpeer-review

ՀԱՅ-ԱՂՈՒԱՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՒԵԼՅԱՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ԵՒ ՀՈՆԱՑ ԴԱՐՁԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Шагинян, А. К., 2015, "ARMENIA AND CHRISTIAN CAUCASUS" : PAPERS AND ABSTRACTS OF PAPERS of the Republic Conference devoted to the 1700-th Anniversary of adoption of Christianity in Caucasian Albania and Georgia. Yerevan, 15-16 December 2015. National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, p. 155-158

Research outputpeer-review