40 năm giải phóng miền Nam với vấn đề an ninh biển Đông hiện nay

Research output

Original languageUndefined
Title of host publicationHội thảo khoa học quốc tế “40 năm thống nhất đất nước với công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế (30/4/1975-30/4/2015)”
PublisherNXB Khoa học xã hội
Pages360-368, 561
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this