Рак желудка. Практические рекомендации

В.П. Акимов, А.А. Богатиков, С.А. Варзин, Е.Л. Васюкова, Е.С. Волкова, С.Л. Воробьев, В.Н. Горбачев, А.Б. Гуслев, А.М. Данилов, А.М. Карачун, В.А. Кащенко, Н.Н. Лебедева, А.А. Лойт, А.Н. Напалков, Р.В. Орлова, К.В. Павелец, В.В. Петрова, В.Г. Пищик, А.В. Ремезов, Д.С. РусановИ.В. Рыков, Т.В. Савельева, Е.А. Сишкова, Г.А. Смирнов, Е.Г. Солоницын, В.В. Тоидзе

Research output

Original languageRussian
Place of PublicationСПб
PublisherX-PRINT
Number of pages60
EditionВторое издание
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Cite this

Акимов, В. П., Богатиков, А. А., Варзин, С. А., Васюкова, Е. Л., Волкова, Е. С., Воробьев, С. Л., ... Тоидзе, В. В. (2014). Рак желудка. Практические рекомендации. (Второе издание ed.) СПб: X-PRINT.