განვითარებადი ქვეყნები: ვინ აგებს პასუხს სიღარიბეზე? (ალტერნატიული შეხედულება)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Translated title of the contributionРазвивающиеся страны: кто несет ответственность за нищету (альтернативный подход)
Original languageUndefined
Title of host publicationგანვითარებადი ქვეყნები: ვინ აგებს პასუხს სიღარიბეზე? (ალტერნატიული შეხედულება)
PublisherГосударственный университет им. Акакия Церетели
ISBN (Print)978-9941-448-01-1
StatePublished - 2017

Cite this