სიღარიბის ტიპოლოგიზაციის პრობლემები: აბსოლუტური და ზომიერი სიღარიბე

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionResearchpeer-review

Translated title of the contributionПроблемы типологии бедности: абсолютная и умеренная бедность
Original languageUndefined
Title of host publicationსიღარიბის ტიპოლოგიზაციის პრობლემები: აბსოლუტური და ზომიერი სიღარიბე
PublisherГосударственный университет им. Акакия Церетели
StatePublished - 2017

Cite this