ПЕРВЫЕ ВОССТАНИЯ В АРМЕНИИ И АРМИНИЙИ ПРОТИВ ВЛАСТИ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА (НОВЫЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ УТОЧНЕНИЯ) Առաջին ապստամբությունները Հայաստանում և Արմինիյայում արաբական խալիֆայության իշխանության դեմ (ժամանակագրական նոր ճշտումներ)

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageRussian
Pages (from-to)105-114
JournalԲանբեր Երևանի համալսարանի (Հասարակական գիտություններ)
Issue number2 (122)
StatePublished - 2007
Externally publishedYes

Cite this