Към въпроса за корелацията на пространствената семантика на граматическите компоненти в синтагмата (върху материал от български, полски и руски език).

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageUndefined
Pages (from-to)с. 105-111
JournalНаучни трудове. Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»
Volume28
Issue number1
StatePublished - 1990
Externally publishedYes

Cite this