Клъстеризация на местоименните клитики в българския език: възможности и ограничения

Галина Петрова, Елена Юрьевна Иванова

Research outputpeer-review

Original languageBulgarian
Title of host publicationСъвременни тенденции в езиковедските изследвания: Доклади от Юбилейната научна сесия (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев. 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив). Съст. Петя Бъркалова, Светла Коева. София: Изд-во на БАН „Проф. М. Дринов”
Pages116-130
Publication statusPublished - 2017

Cite this