Ираида Павловна Морозова (1919-2007)

A.N. Ostrovsky, Ya. Ariunchimeg, G.A. Afanasjeva, M.F. Bogoslovskaya, O.B. Weiss, A.V. Vinogradov, L.A. Viskova, E.I. Vorob’eva, V.I. Gontar, R.V. Gorjunova, A.V. Grischenko, N.V. Denisenko, L.B. Iljina, V.D. Lavrentjeva, T.B. Leonova, D.V. Lisitsyn, A.V. Lopatin, I.N. Mnankov, O.P. Mezentseva, L.A. NevesskajaL.V. Nekhorosheva, E.A. Nikulina, S.V. Nikolaeva, I.V. Novikov, V.P. Ozhgibesov, A.G. Plamenskaya, L.I. Popeko, V.I. Pushkin, A.P. Rasnitsyn, I.O. Renga, S.V. Rozhnov, A.Yu. Rozanov, A.N. Solovjev, I.D. Sukacheva, N.P. Schastlivtseva, T.A. Favorskaya, A. Ernst

Research output

Cite this