Дистанционные программы в профессиональном образовании и дальнейшем повышении квалификации журналистов в России / Vzdálenost programy v oblasti odborného vzdělávání a další vzdělávání novinářů v Rusku/ Distance programs in vocational education and further training of journalists in Russia

В. П. Летуновский

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageUndefined
JournalOtázky žurnalistiky
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this