Българските рефлексивни клитики: диатези и синтактична многозначност: Две култури за единен свят. Ч. 1: Език и литература. / Съст. М. Терзиева / Науч. ред. проф. дпн Маргарита Терзиева, проф. дпн Николай Баришников, доц. д-р Асен Кожухаров. Бургас: Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Елена Юрьевна Иванова, Галина Петрова

Research output

Translated title of the contributionБолгарские рефлексивные клитики: диатезы и синтаксическая многозначность
Original languageBulgarian
Title of host publicationДве култури за единен свят. Ч. 1: Език и литература. / Съст. М. Терзиева / Науч. ред. проф. дпн Маргарита Терзиева, проф. дпн Николай Баришников, доц. д-р Асен Кожухаров. Бургас: Университет „Проф. д-р Асен Златаров
Place of PublicationБургас
Pages11-20
Number of pages10
Publication statusPublished - 2016

Cite this